הגשות פתוחות

הגשת הצעות במסלול הפקה בכל הסוגות

הגשת הצעות להשקעה בהפקת פרויקטים בתחום הסרט העלילתי הקצר (עד 30 דקות) עלילתי ארוך (80 דקות לפחות) אנימציה, תיעודי קצר (עד 20 דקות) ותיעודי ארוך (47 דקות לפחות)

ההגשה תיסגר בתאריך 02/10/2022

חזור למעלה