הגשות פתוחות

הגשת הצעות במסלול הפקה בכל הסוגות

הגשת הצעות להשקעה בהפקת פרויקטים בכל הסוגות

ההגשה תיסגר בתאריך 28/03/2024

חזור למעלה