הגשות פתוחות

הגשת הצעות במסלול הפקה בכל הסוגות

הגשת הצעות להשקעה בהפקת פרויקטים בתחום הסרט העלילתי הקצר (עד 30 דקות), עלילתי ארוך (80 דקות לפחות), אנימציה, תיעודי קצר (עד 20 דקות) ותיעודי ארוך (47 דקות לפחות)

ההגשה תיסגר בתאריך 08/10/2023

הגשת הצעות במסלול פיתוח

הגשת הצעות להשקעה בפיתוח בתחום הסרט העלילתי הארוך, אנימציה ובתחום התיעודי שיוצריהם תושבי אזור יהודה ושומרון וצפון בקעת הירדן

ההגשה תיסגר בתאריך 08/10/2023

חזור למעלה