מידע שימושי ליוצרים - שאלות נפוצות

מדוע הוקמה קרן קולנוע שומרון ולאיזו מטרה ?

קרן קולנוע שומרון היא קרן אזורית שהוקמה כחלק ממערך של תמיכה ביוצרי תרבות מהפריפריה, יחד עם עוד קרנות אזוריות הפועלות גם בדרום ובצפון. הקרן איננה פוליטית ואין לה אג'נדה פוליטית ומטרתה היא לקדם יצירה והפקת סרטים באזורי הפריפריה, ובמקביל לתמוך ביוצרים/ות מהאזור.

הקרן נקראת "קרן קולנוע שומרון", האם גם יוצרים מגוש עציון כלולים בה?

הקרן מתייחסת לכל אזור יהודה ושומרון הכולל את אזור השומרון, בנימין, יהודה, גוש עציון, הבקעה וצפון ים המלח

מי זכאי להגיש הצעות לתמיכה ?

למסלול הפקה סרטים עלילתיים קצרים ובאורך מלא וסרטים תיעודיים, יכול להגיש כל אזרח ישראלי, ללא הבדל דת גזע ומין. הוא יכול לגור בכל מקום, ובלבד שיעמוד בתנאים של הפקות הקרנות האזוריות. פרטי התנאים יתבררו בהרחבה בהמשך. למסלול פיתוח זכאים להגיש רק יוצרים המתגוררים באזור יהודה שומרון הבקעה וצפון ים המלח ושספח תעודת הזהות שלהם יכול להוכיח זאת.

אני במאי/תסריטאית שלא מתגורר/ת באזור יהודה ושומרון, האם אני יכול/ה להגיש הצעה להפקת סרט?

כאמור גם יוצרים שאינם מאזור השומרון יכולים/ות להפיק את סרטם במסגרת הקרן, בתנאי שההפקה שלהם/ן עומדת בכללי ההפקה האזורית

מה הם "כללי ההפקה האזורית"?

כללי ההפקה האזורית נקבעו על ידי משרד התרבות וקרן קולנוע שומרון מחוייבת לעמוד בהם כלשונם ולוודא שכל הפקה הנתמכת על ידיו עומדת בהם. אלה הם הכללים (נכון ל 2022): א. כללים להפקה אזורית 1) 40% לפחות מבין כל אחת מהקבוצות האלה הם תושבי האזור: היוצרים המשתתפים בהפקת הסרט (במאי/ת, תסריטאי/ת ועורכ/ת); השחקנים והמבצעים, הצוות הטכני-הנדסי; וצוות ההפקה. במאי/ת, צלמ/ת ואנשי ונשות סאונד שאינם תושבי האזור יכולים להיכלל בספירה אם מועסקים לצידם ע. במאי/ת, ע.צלמ/ת, ע.סאונד אשר כן מתגוררים באזור. 2) בתקציב ההוצאות להפקת הסרט מתקיים אחד משני אלה: א. 30% לפחות מהתקציב לרכישת טובין או שירותים הכלול בתקציב ההוצאות להפקת הסרט משמש לרכישת טובין או שירותים באזור. ב. 50% לפחות מתקציב שכר העבודה הכלול בתקציב ההוצאות להפקת הסרט משמש לתשלום שכר עבודה לתושבי האזור, בתמורה לעבודתם במסגרת הפקת הסרט. (עדיפות תינתן להפקות המתכננות להוציא מעל 30% מתקציב ההפקה באזור) 3) בהפקת הסרט יתקיים לפחות אחד משני אלה: א. מרבית ימי הצילום של הסרט מתבצעים באזור ומרבית הצילומים שבעותק הבסיסי של הסרט, בלמעלה מ-55% מאורכו, בוצעו באזור. ב. ארבעה אנשים לפחות מקרב צוות ההפקה של הסרט המנויים להלן, ובהם במאי או תסריטאי, ואם היא תעודה- ארבעה לפחות ובהם במאי או מפיק בפועל, הם תושבי האזור: מפיק/ה; מפיק/ה בפועל; במאי/ת; תסריטאי/ת; צלמ/ת ראשי/ת; עד שניים מבין השחקנים הראשיים; מלחינ/ה; עורכ/ת; מעצב/ת אמנותי/ת.

האם סטודנטים/ות יכולים להגיש את פרויקט הגמר שלהם להפקה בקרן?

סרטי גמר סטודנטים אינם נתמכים על ידי קרנות הקולנוע האזוריות

מהו גובה ההשקעה של קרן קולנוע שומרון בסרטים?

השקעת הקרן משתנה מפרויקט לפרויקט ונמצאת בהלימה לגובה תקציב הפרויקט המוגש ותקציב הקרן באותה השנה. בכל מקרה לא תוכל הקרן לתמוך ביותר מ 80% מתקציב הפקת הפרויקט כפי שהוגש לה

הגשתי הצעה לקרן קולנוע שומרון, כיצד אני יודע/ת שהצעתי נקלטה במערכת?

מיד לאחר ההגשה תקבלו מייל המאשר את הגשתכם לכתובת הדואר האלקטרוני שלכם

מתי אקבל תשובה על הגשתי?

תשובות מתקבלות עד 4 חודשים מרגע סגירת מועד ההגשה

כיצד מקבלים תשובות על ההגשות?

תשובות מגיעות במייל וכוללות את חוות הדעת של הלקטורים

כמה לקטורים קוראים את ההצעות המוגשות?

נכון לשנת 2022, כל הצעה נקראת על ידי 3 לקטורים/ות. הלקטורים/ות נבחרים/ות על ידי הנהלת הקרן ונמצאים/ות כולם במאגר הלקטורים של משרד התרבות

מה עלי לעשות במקרה וקיבלתי תשובה חיובית?

במידה וקיבלתם/ן תשובה חיובית תקבלו למייל שלכם מכתב התחייבות עליו תצטרכו לחתום ולהחזיר אלינו סרוק. לאחר סיום תהליך זה יחתם מולכם/ן חוזה שיכיל אבני דרך להתקדמות הפרויקט

ומה במקרה וקיבלתי תשובה שלילית ?

ניתן להגיש את אותה הצעה עד 3 פעמים. רצוי מאוד לקרוא בעיון את חוות הדעת של הלקטורים, למרות שבהגשה הבאה יקראו אותה לקטורים/ות אחרים/ות.

האם אפשר להגיש סדרות טלוויזיה?

קרן קולנוע שומרון איננה תומכת בפיתוח או בהפקה של סדרות טלויזיה עלילתיות, אך ניתן להגיש סדרות תיעודיות.

האם אפשר להגיש הצעה במקביל לקרנות קולנוע אחרות ?

כן בהחלט וזה גם רצוי. אין מגבלת כפל תמיכות בין קרנות אזוריות לקרנות הארציות מלבד למסלול הייעודי הקיים בקרן גשר לקולנוע רב תרבותי ולקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה. אך מטבע הדברים לא ניתן להגיש לשתי קרנות אזוריות.

האם הקרן מתערבת בתכנים ובמסרים של הסרטים ?

התוכן של היצירה הוא באחריות של היוצר/ת, הקרן איננה מתערב בתכנים ובמסרים, ועל היוצרים/ות להביא את היצירה שלהם/ן באופן כן, אמיתי ומנומק, יחד עם האיכויות האמנותיות והמקצועיות הנדרשות.

במידה וכבר התחלתי בהפקת הסרט (צילומים, עריכה)– האם ניתן להגיש אותו למסלול הפקה?

ניתן להגיש אותו למסלול הפקה ביחד עם החומרים שכבר צולמו והוא ייבחן להשקעה בהפקה או לתוספת הפקה

חזור למעלה