No Man ILand

תיעודי - בהפקה

בצלאל(25), נפלט בילדותו מכל מסגרת ונפל לסמים, אלכוהול ואלימות. הוא מצא את ייעודו במרחבים המיוחדים של השומרון והקים מכינה קד״צ לנערים שכמוהו, סומנו ככשלונות. יחד עם שותפים חדורי מוטיבציה ואמונה, בצלאל יעשה הכל על מנת להמיר את תיקם הפלילי של הנערים בשנת מכינה ולהצליח לגייסם ליחידות קרביות.

תסריט:

 

דני צור

בימוי:

 

דני צור

הפקה:

 

ליאור אורון ואבי גיטמן

חזור למעלה