הגשות במיזם קולנוע שומרון

נפתחו מועדים חדשים במסלול הבאים:

פיתוח – עלילתי ותיעודי

מסלול הפקה – עלילתי ותיעודי

ההגשות יהיו פתוחות עד ל 11.4.2021

לקריאת הכללים והנהלים ומסמכי ההגשה הנדרשים של מועד ההגשה לפיתוח

להגשת הצעות במסלול פיתוח לחצו כאן

לקריאת הכללים והנהלים ומסמכי הגשה נדרשים של מועד ההגשה להפקה

להגשת הצעות במסלול הפקה לחצו כאן